اجرای تاسیسات الکتریکی
اکتبر 3, 2017
اجرای تاسیسات مکانیکی بر روی ایزی وال
اکتبر 17, 2017

اجرای ایزی وال در محل درب و پنجره

اجرای دیوارهای مختلف

1- اجرای دیوارهای O.K.B:

به دو روش امکان پذیر است:
الف-قائم: برای اجرای این دیوارها پانل را به ارتفاع مشخص برش داده، و با چسب به یک دیگر متصل می نماییم. سپس پانل هایی که در O.K.B به کار رفته اند را با یک میل گرد 12 به صورت سراسری و برای حفظ یک پارچگی O.K.B پانل های کامل مجاورش را به یک دیگر وصل نموده و روی آن را تا عمق 15 سانتی متر با ملات ماسه و سیمان پر می نماییم. برای جلوگیری از ریزش ملات ماسه و سیمانِ داخلِ حفره های پانل های O.K.B، می توانیم با مشخص شدن عمق مورد نظر، آن را با نخاله یا پلاستوفوم مسدود نماییم.
ب- افقی: در صورت امکان پذیر بودن از لحاظ ملاحظات معماری دو پانل را به صورت افقی روی هم قرار می دهیم و سپس به نصب پنجره مبادرت می کنیم. توجه شود که باید بین دو پانل چسب زده شود و درزگیری نیز صورت پذیرد.

2- اجرای دیوار بالای چارچوب درب و پنجره:

اجرای دیوارهای بالای چارچوب درب و پنجره را می¬توان در سه روش ذیل مورد بررسی قرار داد:
الف- بدون در نظر گرفتن نعل درگاه با حالت افقی: در این حالت پانل های کناری چارچوب درب و فریم پنجره را تا ارتفاع تاج آنها اجرا نموده سپس با توجه به طول درب یا پنجره یک پانل را از عرض آن روی پانل های کناری چارچوب یا فریم قرار می دهیم. با این روش توزیع بار توسط پانل عرضی به دو پانل کناری انجام می گیرد و در حقیقت پانل های کناری مانند دو تکیه گاه برای تحمل بار بالای چارچوب یا فریم عمل می کنند.
ب‌- بدون در نظر گرفتن نعل درگاه با حالت قائم : در این حالت پانل های کناری تا زیر سقف بطور عادی اجرا می گردد سپس بعد از نصب چارچوب درب داخل تاج چارچوب را با ملات ماسه سیمان پر می نماییم و در آخر از پانل های شکسته در محل برای پر نمودن حدفاصل بین چارچوب و سقف استفاده می-نماییم.
ج‌- با در نظر گرفتن نعل درگاه: در این حالت با توجه به ارتفاع باقی مانده از تاج چارچوب یا فریم تا سقف پانل ها را بریده و در کنار یکدیگر روی نعل در قرار می دهیم. دقت شود که میلگردهای انتظار را مابین دو پانل قرار دهیم.
(دقت گردد این روش منحصراً برای نصب چارچوب درب می-باشد.)

3- اجرای دیوار جان پناه یا بالکن:

برای اجرای دیوارهای جان پناه با پانل های ایــزی وال مراحل را به روش زیر اجرا می نماییم:
الف- نبشی پرسی ا میلی متری را در لبه ی پیرامونی سقف بام یا لبه ی بالکن (جهت کنترل دیوار در برابر نیروی عمودی وارد بر آن) با میخ کوب و میخ فلز به بتن متصل می نماییم.
ب‌- پانل های ایــزی وال را به طول 3 متر می بریم.
ج‌- به فواصل 3 متر با 2 نبشی نمره 1، مقطع T شکل یا سپری به وجود می آوریم، و به نبشی متصل شده به کف به صورت متعامد متصل می نماییم.
د‌- پانل های بریده شده به طول 3 متر را روی هم قرار می دهیم.
دقت گردد در این روش ارتفاع جان پناه 92 سانتی متر، یعنی معادل عرض دو پانل می شود.
لازم به ذکر است مابین دو پانل در قسمت ضخامت نیز هم چنان از چسب استفاده نموده و در نهایت نیز درزگیری انجام پذیرد.
ه‌- در انتهای اجرا یک نبشی دیگر به کلاف T شکل و نبشی کف متصل می نماییم.

4- مرحله قبل از نازک کاری

الف - نصب چارچوب درب:
در ابتدا خاطرنشان می¬سازد بهترین زمان برای نصب چارچوب درب، اجرای هم زمان آن با مرحله نصب پانل می باشد. برای نصب چارچوب 4 عدد شاخک را به طوری که طول بیرون آمدگی آن از چارچوب حداقل 6 سانتی متر باشد، به چارچوب جوش می دهیم. فواصل شاخک ها و محل قرارگیری آن ها بر روی ضخامت پانل ها را مشخص نموده، سپس مکان های مشخص شده را با دریل گِردبُر به قطر لازم سوراخ می نماییم. پس از آن شاخک های چارچوب را داخل سوراخ ها قرار داده و بعد از شاقول کردن چارچوب آن را به طور موقت با کمی گچ ثابت نگه می داریم. سرانجام کمی بالاتر از آخرین شاخک، توسط گِردبُر فضای لازم جهت ریختن دوغاب به داخل حفره های پانل را ایجاد کرده و شروع به ریختن دوغاب ماسه و سیمان می نماییم. توجه شود در این حالت چارچوب نصب شده توکار بوده و در اثر باز و بسته شدن زیاد سطح تنش نمی تواند بر روی گچ کاری نهایی منتقل گردد و درواقع ترک های متداول دور چارچوب درب حذف می گردد.
ب - نصب فریم پنجره:
برای نصب فریم محل شاخک های فریم را در فضای کار شده توسط پانل های ایــزی وال معین نموده و سپس شاخک ها را داخل پانل قرار داده و آن را با کمی گچ بطور موقت ثابت نگه می داریم. در آخر قسمت عرضی پانل را با دریل و گردبُر سوراخ نموده و با دوغاب سیمان فضای داخلی پانل را که شاخک فریم در آن قرار دارد بصورت دائم ثابت نگه می داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.