20

پروژه عظیم مرکز تجارت جهانی تبریز

18

اجرای ایزی وال در پروژه های انبوه سازی منطقه چیتگر

3

بسته بندی شده و آماده تحویل

017

ایزی وال در پروژه های انبوه سازی

14

اجرای پانل E9 بعنوان دیوار پارتیشن

6

اجرای ایزی وال در نماهای قوس دار

7

اجرای ایزی وال با ارتفاع 690 سانتی متر

8

انتقال ایزی وال به طبقات بالای کارگاه

12

اجرای ایزی وال در سوله ها و مکان های صنعتی

9

اجرای ایزی وال روی سازه بتونی

16

نمایی از پروژه در حال اجرا

5

چیدمان در راستای هم ایزی وال

14

استفاده از ایزی وال برای پارتیشن بندی انبار ها

15

استفاده از ایزی وال بعنوان دیوار نما و پیرامونی

1

حمل و نقل آسان درون کارگاه

16

اجرای ایزی وال در محیط های بارانی و مرطوب

19

پروژه ویلایی در آمل

10

استفاده از ایزی وال بعنوان دیوار میان قابی