نمایندگی استان گیلان

جناب آقای مهندس محمد شریعت


کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه

عضو و دارنده پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

آدرس دفتر : لاهیجان - خیابان شقایق - شقایق 11 - دفتر مهندسی شریعت

تلفن: 0111111111111

همراه: 09113453062